This is NKS NKS-R NKS-B News Seminars NKS Reports Phantom Library

You are here: Homepage NKS Reports View document

List all reports List all NKS-R reports List all NKS-B reports Search Reports  
NKS Programme Area:NKS-B
Research Area:Environment
Report Number:NKS-24
Report Title:Miljökonsekvensbeskrivningar i Norden Temamöte, Island, 2-6 september 2000. (Environmental Impact Assessments in the Nordic Countries. Meeting, Iceland, September 2-6, 2000.)
Activity Acronym:SOS-3
Authors: , Þóroddur Þóroddsson, Sigurður Emil Pálsson
Abstract:Inom ramen för projektet NKS/SOS-3 (Radioaktivt avfall), delprojekt NKS/SOS-3.1 (Miljökonsekvensbeskrivningar) har ett temamöte om miljökonsekvensbeskrivningar hållits i Island, 2-6 september 2000. Mötet omfattade föredrag, diskussioner samt en studieresa till områdena kring Egilsstaðir och Mývatn. Nästa möte om miljökonsekvensbeskrivningar i Norden kommer att samordnas med projektet NKS/SOS-1 och hållas i Finland år 2001.
Publication date:01 Dec 2000
ISBN:ISBN: 87-7893-075-8
Number of downloads:2169
Download:pdf NKS-24.pdf
Contact NKS   NKS Sekretariatet
Boks 49
DK-4000 Roskilde
  Telephone +45 46 77 40 41
E-mail: nks@nks.org 
 

Address for visitors
Directions and map

Privacy policy

Cookie policy

 

Website last modified: 24 May 2024