This is NKS NKS-R NKS-B News Seminars NKS Reports Phantom Library

You are here: Homepage NKS Reports View document

List all reports List all NKS-R reports List all NKS-B reports Search Reports  
NKS Programme Area:NKS-R
Research Area:Organisation and safety culture
Report Number:NKS-170
Report Title:LINGUISTIC ANALYSIS OF NPP INSTRUCTIONS
Activity Acronym:LingAn
Authors:Fred Karlsson, Laura Salo, Björn Wahlström
Abstract:Projektplanen består av två delprojekt, (1) att undersöka huruvida den tillgängliga datalingvistiska metodiken (SWECG) är tillämplig på säkerhetsföreskrifterna för Forsmarks kärnkraftverk, och (2) att utreda möjligheten att upprätta ett praktiskt fungerande system på basen av den använda metodiken. Svaret på båda frågorna är jakande. ett praktiskt system kan vid behov och om intresse föreligger förverkligas av Lingsfot Ab, Åbo. Det första textmaterialet erhållet från Forsmark bestod av 392 sidor ur FKA:s Lednings- och kvalitetshandbok (hädanefter förkortad LOK), drygt 77 000 löpord. Texten kom i 18 PDF-filer som konverterades vanlig råtext. Det andra materialet var drygt tio gånger större och representerade fyra nya typer av text: Driftsinstruktioner (D-I), Instruktioner (F-I), Underhålls-instruktioner/El (Und/El) och Underhållsinstruktioner/Mek (Und/-Mek), sammanlagt över 783 000 löpord.
Keywords:Säkerhetsföreskrifter; kärnkraftverk; språkanalys; kontrollerat språk; SWECG; automatisk språkanalys
Publication date:01 Jul 2008
ISBN:ISBN: 978-87-7893-235-8
Number of downloads:1503
Download:pdf NKS-170.pdf
Contact NKS   NKS Sekretariatet
Boks 49
DK-4000 Roskilde
  Telephone +45 46 77 40 41
E-mail: nks@nks.org 
 

Address for visitors
Directions and map

Privacy policy

Cookie policy

 

Website last modified: 10 April 2024