This is NKS NKS-R NKS-B News Seminars NKS Reports Phantom Library

You are here: Homepage NKS Reports View document

List all reports List all NKS-R reports List all NKS-B reports Search Reports  
NKS Programme Area:NKS-B
Research Area:Environment
Report Number:NKS-50
Report Title:MKB och SMB i Norden. Seminarium, Åbo 22-24 augusti 2001. EIA and SEA in the Nordic Countries. Seminar, Turku, August 22-24 2001
Activity Acronym:SOS-1/SOS-3
Authors: , Kjell Andersson
Abstract:A meeting on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment has been held in Turku, Finland, August 22-24 2001. It was held within the framework of two NKS projects: SOS-3 (Radioactive waste) and SOS- 1 (Risk assessment and strategies for safety). The meeting included presentations, discussions and a study visit to the final repository for low- and intermediate level radioactive waste and the intermediate storage for spent nuclear fuel at Olkiluoto. Inom ramen för NKS-projekten SOS-3 (Avfall) och SOS-1 (Riskvärdering och strategi för säkerhet) har ett seminarium om miljökonsekvensbeskrivningar och strategisk miljökonsekvensbedömning hållits i Åbo 22-24 augusti, 2001. Seminariet omfattade föredrag, diskussioner samt en studieresa till Olkoluoto där besök gjordes till mellanlagret för använt bränsle och till slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall. Under förutsättning att styrelsen för NKS samtycker kommer ett nytt MKBseminarium att hållas i Östhammar 2002.
Publication date:01 Dec 2001
ISBN:ISBN: 87-7893-103-7
Number of downloads:2075
Download:pdf NKS-50.pdf
Contact NKS   NKS Sekretariatet
Boks 49
DK-4000 Roskilde
  Telephone +45 46 77 40 41
E-mail: nks@nks.org 
 

Address for visitors
Directions and map

Privacy policy

Cookie policy

 

Website last modified: 13 June 2024