This is NKS NKS-R NKS-B News Seminars NKS Reports Phantom Library

You are here: Homepage NKS Reports View document

List all reports List all NKS-R reports List all NKS-B reports Search Reports  
NKS Programme Area:NKS-R
Research Area:Decommissioning
Report Number:NKS-11
Report Title:Miljökonsekvensbeskrivningar vid slut-förvaring av radioaktivt avfall. Temamöte, Roskilde, Danmark, 30-31 augusti 1999
Activity Acronym:SOS-3
Authors: , Steen Carugati
Abstract:Inom ramen för projektet NKS/SOS-3 (Radioaktivt avfall), delprojekt NKS/SOS-3.1 (Miljökonsekvensbeskrivningar) har ett temamöte om miljökonsekvensbeskrivningar hållits i Roskilde, Danmark den 30-31 augusti 1999. Mötet omfattade föredrag, diskussioner samt studiebesök på Risø. Nästa temamöte kommer preliminärt att hållas i Island år 2000.
Publication date:01 Dec 1999
ISBN:ISBN: 87-7893-061-8
Number of downloads:2054
Download:pdf NKS-11.pdf
Contact NKS   NKS Sekretariatet
Boks 49
DK-4000 Roskilde
  Telephone +45 46 77 40 41
E-mail: nks@nks.org 
 

Address for visitors
Directions and map

Privacy policy

Cookie policy

 

Website last modified: 16 April 2024