This is NKS NKS-R NKS-B News Seminars NKS Reports Phantom Library

You are here: Homepage NKS Reports View document

List all reports List all NKS-R reports List all NKS-B reports Search Reports  
NKS Programme Area:NKS-R
Research Area:Organisational issues and safety culture
Report Number:RAK-1-97-R8
Report Title:REAKTORSÄKERHET; En beskrivning och värdering av säkerhetsarbetet i Norden (see also NKS-76)
Activity Acronym:RAK-1
Authors:Björn Wahlström, Lars Gunsell
Abstract:Föreliggande rapport utgör dokumenteringen av NKS/RAK-1.1. Projektet är en del av det samnordiska forskningsprogrammet inom kärnkraftsäkerhet som har löpt under åren 1994-97. Rapporten sammanfattar på ett övergripande sätt säkerhetsarbetet, dess delar och hur delarna förhåller sig till varandra. Rapporten pekar ut sådana delar av säkerhetsarbetet, som är viktiga för helheten. Rapporten skall kunna användas som ett stöd för att värdera säkerhetsrelaterade aktiviteter på kärnkraftverken och hos myndigheterna. Nya personer i branschen skall kunna använda rapporten för att sätta sig in i hur säkerhetsarbetet bedrivs både på en mera övergripande och på en detaljnivå. Författarna hoppas att rapporten skall vara av intresse också för personer i andra branscher som är engagerade i säkerhetskritisk verksamhet. En tekniskt intresserad lekman bör genom rapporten kunna få en inblick i kärnkraftbranschens säkerhetstänkande.
Publication date:01 Mar 1998
ISBN:ISBN: 87-7893-035-9
Number of downloads:2454
Download:pdf RAK-1-97-R8.pdf
Contact NKS   NKS Sekretariatet
Boks 49
DK-4000 Roskilde
  Telephone +45 46 77 40 41
E-mail: nks@nks.org 
 

Address for visitors
Directions and map

Privacy policy

Cookie policy

 

Website last modified: 16 April 2024