This is NKS NKS-R NKS-B News Seminars NKS Reports Phantom Library

You are here: Homepage Documents test View document

 

View document

NKS Programme Area:NKS-R
Research Area:Decommissioning
Report Number:NKS-4
Report Title:Miljökonsekvensbeskrivningar vid slutförvaring av radioaktivt avfall. Temamöte, Gardermoen, Norge, 24-25 november 1998
Activity Acronym:SOS-3
Authors: , Steinar Backe, Malgorzata Sneve
Abstract:Inom ramen för projektet NKS/SOS-3 (Radioaktivt avfall), delprojekt NKS/SOS-3.1 (Miljökonsekvensbeskrivningar) har ett temamöte om miljökonsekvensbeskrivningar hållits på Gardemoen i Norge, 24-25 november 1998. Mötet omfattade föredrag, disussioner samt studiebesök vid KLDRA (Kombinert lager og deponi for lav- og middels radioaktivt avfall i Himdalen). Nästa temamöte kommer preliminärt att hållas i Danmark, i augusti 1999.
Publication date:01 Febr 1999
ISBN:ISBN: 87-7893-052-9
Number of downloads:2603
Download:pdf NKS-04.pdf
Contact NKS   NKS Sekretariatet
Boks 49
DK-4000 Roskilde
  Telephone +45 46 77 40 41
E-mail: nks@nks.org 
 

Address for visitors
Directions and map

Privacy policy

Cookie policy

 

Website last modified: 16 April 2024